Promijenili su klimu Pešteri: ORA “Pešter 78”

0
1408
blank
Screenshot

Sa sjedištem u selu Štavlju, Omladinska radna akcija – ORA “Pešter 78” trajala je punih 12 godina – od 1978. do 1989. Svake godine je radilo sedam brigada sa po približno 50 brigadista u tri mjesečne smjene, ili prosječno 1.050 brigadista godišnje.

Za 12 godina, radilo je oko 12.600 brigadista iz cijele tadašnje Jugoslavije, koji su posijali oko 12.000 hektara pešterskih goleti na brdima Cmiljevac, Kapura, Žitnićka brda, Trabinac, Crni vrh, Stupska i Štavljanska Lisa, Štavljanska Breza, Sjeničko Dubinje, Lupoglav, Žari kod Trijebina, Goveđak, Jadovnik, Ozren… Za to vrijeme posađeno je oko 24 miliona mladih sadnica četinara (oko 2.300 po hektaru), i to uglavnom smrče, crnog i bijelog bora, obične i srebrene jele, ariša i Pančićeve omorike.

blank
Screenshot

Ovako pošumljene goleti trebalo je da imaju višestruku korist za prostor Pešterske visoravni, i to: promjenu klime hladne visoravni, smanjenje erozija zemljišta, proizvodnju velikih količina drvne mase i četinarske građe, turistički razvoj ovog bogatog, ali zaostalog kraja.

Procjenjuje se da je vrijednost izvedenih radova na ORA iznosila oko 12 miliona eura, što znači da je svaki učesnik ove savezne radne akcije prosječno pošumio približno jedan hektar goleti, pa je vrijednost izvedenih radova, po jednom akcijašu, bila oko hiljadu eura, piše Politika.