Restaurirali Motrilju, sad će Džephanu i Altun-alem džamiju

0
254
blank

Beogradska kompanija “Koto”, sa podizvođačima, rekonstruisaće Kulu džephanu na Novopazarskoj tvrđavi i obaviti sanaciju i restauraciju Altun-alem džamije, saznaje radio Sto plus.

Ta firma, koja je radila na rekonstrukciji Kule motrilje, jedina se prijavila na tenderima za izbor izvođača radova, a ukupna vrijednost oba posla je veća od 76 miliona dinara bez poreza na dodatu vrijednost.

Radove na rekonstukciji Džephane, kule na sjevernom bedemu Novopazarske tvrđave, “Koto” će izvršiti sa lokalnom firmom “DMD Krov”, za 20,2 miliona dinara bez uključenog poreza.

Ostaci kula Džephane, Baruthane i Zindana otkriveni su 2019. godine nakon zaštitnih arheoloških iskopavanja koje je sproveo Muzej “Ras” u Novom Pazaru.

Rekonstrukcija, sanacija i restauracija Altun-alem džamije koštaće 56,1 milion dinara bez PDV-a, odnosno, 67,3 miliona dinara sa PDV-om, a partner kompanije “Koto” u tom poslu biće “CKR” iz Beograda.

Ta firma obaviće dio konzervatorsko-restauratorskih radova, koji čine pet odsto svih predviđenih radova.

Rekonstrukciju Altun-alem džamije finansirali su Ministarstvo turizma i omladine sa 56 miliona dinara i Grad Novi Pazar sa 11,1 milion dinara.

Altun-alem džamija jedna je od najljepših građevina islamskog graditeljstva u Srbiji. Izgrađena je početkom 16. vijeka, a kao njen graditelj navodi se Muslihudin Abdulgani.

Od 1979. godine je pod zaštitom države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Izvor: Radiostoplus.com