Tri moguće trase autoputa kroz Sandžak

0
1842
blank
Moguće varijante deonice Požega-Boljare (Foto: e-kapija)

Dionica Koridora 11 od Požege do granice sa Crnom Gorom biće duža od 100 kilometara i gradiće se jednom od tri trase predviđene Prostornim planom područja posebne namjene infrastrukturnog koridora Beograd–Južni Jadran na dionici Požega – Boljare (autoput E-763), koji je na ranom javnom uvidu do 12. marta.

Do tada, sve primedbe i sugestije na njega mogu se dostaviti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, piše ekapija.com.

Kada bude konačno usvojen, ovaj dokument predstavljaće planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova, izradu tehničke dokumentacije, odnosno stvaranje uslova za izgradnju autoputa.

Ukupna površina obuhvata Prostornog plana je 1000,50 km2, a kako predviđa, planirani autoput prolaziće kroz opštinu Požega u dužini od oko 3,7 kilometara, Arilje 15,5 kilometara, Ivanjicu 49,6 kilometra i Sjenicu u dužini od oko 38 kilometara.

Kako se navodi u nacrtu koji je na ranom javnom uvidu, ravnopravno su razmotrene dvije varijante koridora autoputa od Požege do Boljara.

Prva varijanta Istok 1, dužine 106,8 km, projektovana je južno od Požege dolinom Moravice, pored Arilja i Prilika do ispred Ivanjice. Odatle, trasa varijante Istok 1 prati tok reke Moravice, prolazi istočno od Ivanjice i na 188. kilometru od Beograda napušta dolinu i počinje uspon istočnim padinama Golije (Kosovičko brdo, Bratljevo, Kovilje). Kod Kovilja se, kako je navedeno, spušta u dolinu Nošnice, uspon prati dolinu do prevoja i vododelnice Granica, odakle se lagano spušta u Sjeničko i Stupsko polje. Kod mjesta Vrapci trasa ulazi u dolinu Brnjičke rijeke, preseca Žitničku i Rajansku reku i kod mesta Cetanovice spušta se u dolinu Suvog potoka i Cetanjske reke. Odatle istočnim obodom Pešterskog polja dolazi u Boljare.

Varijanta Istok 2, dužine 110,1 kilometar, identična je sa varijantom Istok 1, od Požege da mjesta Vrapci i Brnjica, odnosno 75 kilometara od Požege. Odatle, trasa Istok 2 prelazi zapadno u odnosu na varijantu Istok 1. Na tom dijelu prati dolinu Brnjičke rijeke i dalje na zapad dolinom Knežnice preseca reku Vapu, ide preko Raždaginje, pa do Boljara zajedničkom trasom.

Kako se dodaje, ukoliko se tokom ranog javnog uvida utvrdi da je opravdano, Prostornim planom se može razmotriti i treća, odnosno, Varijanta centar koridora autoputa.

Ova dionica bila bi duga 102,9 kilometara, a projektovana je južno od Požege dolinom Moravice, pa pored Arilja i Prilika do ispred Ivanjice. Dalje, dolinom Grabovice trasa počinje uspon na zapadne obronke Golije, preseca rijeku Kladnicu i zapadnom dolinskom stranom Uvca, spušta se prema Sjenici.

Na ovoj dionici preliminarno su planirane četiri denivelisane raskrsnice, odnosno petlje – petlja Požega-Prilipac, petlja Arilje, petlja Ivanjica, kao i petlja Sjenica (Duga Poljana).

Uz autoput 700 metara širine zaštitnog pojasa

Prostorni plan, koji je na ranom javnom uvidu, obuhvata koridor autoputa E-763, na dijelu od Požege do Boljara, gdje je zaštitni pojas autoputa širine od 200 do 700 metara.

blank
Foto: Val Thoermer/shutterstock.com

Prvi pojas zaštite jeste pojas samog autoputa, odnosno zemljište potrebno za izgradnju autoputa, petlji, denivelisanih ukrštanja i pratećih sadržaja. On ima širinu od 70 do 150 metara.

U širini do 75 metara od njega nalazi se zaštitni pojas, koji čini zemljište za koje se određuje strogo kontrolisani režim korišćenja u cilju zaštite funkcije autoputa.

Treći nivo je pojas kontrolisane izgradnje i zaštite životne sredine koji ima širinu od 200 do 240 metara.

Također, Prostornim planom obuhvaćeni su i postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasima infrastrukturnih sistema koji su u obuhvatu planskog područja (gasovodi, dalekovodi, optički kablovi…), a ovim planom, navodi se, biće sagledan i prateći alternativni putni pravac autoputa, te zona uticaja koridora autoputa na okruženje, koje čine najbliža naselja, turistički prostori, zaštićena područja prirodnih vrijednosti, slivovi akumulacija i slično.