Vlada Srbije: Funkcioneri ne smiju da koriste javne resurse za promociju stranaka

0
566

Funkcioneri ne smiju da koriste javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje imaju u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, navodi se u Zaključku, koji je danas donijela Vlada Srbije.

Vlada Srbije donela je danas Zaključak, na osnovu preporuka Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojim se dodatno unapređuje izborni proces u Srbiji.

Oni su zaključkom ukazali svim članovima Vlade, državnim sekretarima, direktorima posebnih organizacija, direktorima službi vlade i svim drugim državnim službenicima na položaju, direktorima i drugim rukovodiocima u javnim preduzećima i javnim ustanovama, funkcionerima u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, na obavezu poštovanja člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u periodu od raspisivanja do okončanja izbora.

“Zaključkom se ukazuje da funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se ističe da funkcioner javne skupove i susrete koje ima u svojstvu funkcionera ne smije koristiti u svrhu javnog predstavljanja učesnika na izborima, njihovih izbornih programa, pozivanja birača da glasaju ili ne glasaju za određene učesnike na izborima“, navodi se u saopćenju Vlade.

blank

Takođe, kako se ukazuje Zaključkom Vlade Srbije, funkcioneri ne mogu da koriste javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se podrazumijeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara državnih organa, pokrajinskih i lokalnih institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova. Izuzetno, javni resursi se mogu koristiti u izbornoj kampanji radi zaštite lične bezbjednosti, ako je takva upotreba određenih javnih resursa uređena odgovarajućim propisima ili odlukom nadležnih službi.

Vlada Srbije ukazuje gore navedenim licima na dužnost poštovanja ovih zakonskih odredaba navedenih u Zaključku, a onima koja ne pripadaju ovoj grupi preporučuje da sve aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, kao i za izbornu kampanju ne obavljaju u radno vreme organizacije kojoj pripadaju.

“Također, u cilju pravilnog sprovođenja navedenih mjera vlada posebno ukazuje na dužnost javnog funkcionera da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši takvu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političnog subjekta“, ističe se u saopćenju.

Vlada posebno ukazuje i na to da kršenje dužnosti iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije povlači prekršajnu odgovornost. Istovremeno, vlada ukazuje i da nepoštovanje ovog člana od strane državnih službenika predstavlja težu povredu dužnosti.

Zaključkom koji je Vlada danas usvojila ukazuje se i da nepoštovanje pravila iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije od strane direktora javnih preduzeća i javnih službi predstavlja nesavjesno obavljanje dužnosti koje ima za posledicu znatno odstupanje od ostvarivanja osnovnog cilja javnog preduzeća, odnosno javne službe.

Izvor: Danas