Vlada Srbije ograničila cijenu peleta, donijeta odluka o privremenoj zabrani izvoza

0
477
blank

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici Uredbu o ograničenju visine cijene peleta kojom maksimalna maloprodajna cijena peleta ne smije prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima. Na današnjoj sjednici je donijeta odluka i o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata.

Ove mjere su donijete na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP “Srbijašume“, a u cilju sprječavanja poremećaja na tržištu koja može ugroziti energetsku bezbjednost Srbije, saopćila je danas Vlada Srbije.

Uredbom o ograničenju visine cijene peleta, a koja će biti na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu, predviđeno je da maksimalna maloprodajna cijena peleta ne smije prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

“Sprovođenje nadzora nad primjenom uredbe na terenu i kontrolisanje maloprodajne cene peleta, vršiće inspekcijski organi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija”, navodi se u saopćenju.

Na današnjoj sjednici je donijeta i Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu.

Ona je donijeta sa ciljem sprječavanja kritične nestašice ovih proizvoda nastale usljed povećanog izvoza i potrebe stanovništva za snabdijevanjem prouzrokovanim krizom na svjetskom tržištu energenata, i trajaće do 1. novembra ove godine, ističu u Nemanjinoj 11.

“Odlukom je omogućeno da se izvoz trupaca može vršiti uz posebne dozvole koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija sačinjena od predstavnika ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trgovine i Privredne komore Srbije”, navodi se u saopćenju.

Dozvole dostavljene do 15. u mjesecu za tekući mjesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz, izdavaće se na period od dva mjeseca.

Snabdijevanje tržišta drvnim sortimentima i kontrolu cijena ogreva i peleta kontrolisaće Radna grupa za praćenje proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata od strane javnih preduzeća za gazdovanje šumama u državnoj svojini, koja je danas formirana na sjednici.

Članovi vlade dali su saglasnost na odluku o usvajanju cjenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata javnog preduzeća za gazdovanje šumama “Srbijašume“, kojim se odobrava povećanje od 15 odsto, a u interesu zaštite imovine, odnosno šuma u državnoj svojini Republike Srbije i njihovog ekonomski opravdanog korišćenja.

Na današnjoj sjednici donijeta je izmjenjena odluka o privremenoj zabrani izvoza Evro dizela EN 590 kojom se zabrana produžava za još sedam dana.

Izvor: Nova S