Ramazanske teme: Dobrota Muhammeda a. s.

0
2331
blank

Empatija je sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i dijeljenja tuđih osjećanja.

Ljudima je urođeno da osjećaju empatiju koja nam pomaže da razvijamo naš svakodnevni život koji uključuje porodicu, poslovni život, pa i nas same. Empatija, kao dobra osobina, je jako važna i u islamu, pa vam stoga donosimo priču o našem poslaniku Muhammedu a. s. i njegovoj empatiji.

Kur'an o našem dragom Poslaniku s. a. w. s. kaže:

“Došao vam je Poslanik, između vas je, i, što ćete na muke naići, teško mu je!
On silno želi da se uputite, a prema vjernicima sažaljiv je i samilostan je.“ (Kur'an: 9:128)

Naš Poslanik je uvijek suosjećao s nama i našim osjećanjima i hvaljen je zbog svoje empatije. Muhammed a. s. je također poticao i nas da osjećamo empatiju, pa je rekao: “Vjernici su u svojoj međusobnoj ljubavi, milosti i blagosti poput jednog tijela: ako jedan njegov organ oboli i svi drugi organi osjećaju bol i groznicu.“ (Bukhari)

Kur'an vjernike opisuje kao samilosne, što je jedan oblik empatije koji potiče osobu da pomaže drugima.

blank

“I zašto čovjek nije na blagodatima zahvalan? A šta ti misliš kako bi trebalo na blagodatima zahvalan biti? – roba iz ropstva osloboditi, ili, kad gladni dani haraju, nahraniti siroče bližnjeg svoga, ili nevoljnika ubogoga, a da, k tome, bude od onih koji vjeruju, koji među se strpljivost preporučuju i koji među se samilost preporučuju!“ (Kur'an: 90:12-17)

Koliko je Poslanik bio empatičan dokazuje i sljedeća priča. Naime, jednog jutra je Poslanik sjedio sa svojim ashabima i prišli su im pripadnici jednog plemena. Oni nisu imali cipele i vidjele su im se kosti koliko su mršavi i gladni bili. Muhammeda a. s. je ovo odmah dirnulo. Rekao je Bilalu r. a. da uči ezan i okupio je svoje ashabe. Nakon namaza, skupili su novac za pleme što im je značajno pomoglo.

Muhammed a. s. je brinuo i o životinjama i osjećao empatiju. Jednom, prilikom ulaska u vrt, Poslanik je vidio kamilu koja je bila kost i koža, što je učinilo da Poslanik s. a. w. s. zaplače. Stavio je ruku na njenu glavu dok se nije utješila. Vlasniku kamile je rekao: „Zar se ne bojiš Allaha zbog ove životinje koju ti je Allah dao? Zaista mi se požalila da je izgladnjuješ i mučiš pretjeranim poslom.“ (Abu Dawud)

Anas bin Malik, ashab Muhammeda a. s., je pripovijedao o Poslanikovoj empatiji prema majkama u mesdžidu: “Poslanik s. a. w. s. je rekao: ‘Kada počnem s učenjem dove, želim da bude duga, ali onda čujem plač djeteta, pa je skratim zbog toga što znam da je majka žalosna zbog djeteta i plača’.”