RAMAZANSKE TEME: Nijet za post i njegovo vrijeme

0
7433
blank

Kao i kod svih ibadeta i kod posta je nijet uslov. Bez donošenje nijeta za post ne može se postiti tako što će se gladovati i biti žedan. Iz ovog ugla, bilo je da riječ o farzu, vadžibu ili nafili, za sve postove treba donijeti nijet.

Nijet predstavlja odluku formiranu u glavi čovjeka. Također je lijepo nijet izgovoriti jezikom.

Ustajanje na sehur radi posta predstavlja nijet. Kod donošenje nijeta za post najpodesnije je da osoba zanijeti prije samog početka posta. Zajedno sa ovim, islamski alimi su u jednom širem smislu definirali vrijeme nijeta za post.

Shodno tome: Vrijeme nijeta za ramazanski post, za zavjetni post i nafila -post sa određenim vremenom počinje od zalska sunca i traje sve do grubog kušluka (jedan sat prije podneva).

Nijet se može donijeti u okviru ovog vremena.

“Ko ne zanijjeti ovaj post prije sabaha, nema posta.” (En-Nesai, Et-Tirmizi)

Međutim, prije zalaska sunca ili u trenutku kada se sunce nađe nasred dana ili kasnije do akšama, ne može se zanijetiti nikakav post.

Važno je napomenuti da se ne može donijeti nijet na početku Ramazana za cijeli mjesec odjenom.

Nijet se uči uglavnom na jedan od ova dva načina:

1) Nevejtu en esume gaden feridaten min seri Ramadan! (Ja odlučih draga srca da danas postim Ramaznski post u ime Allaha dž.š. Amin!!! da Allah dž.š. ukabuli Amin Ya Rabbil alemin)

2) NEVEJTU EN ESUME LILLAHI TE ALA GADEN MIN SEHRI-RAMADAN

(Odlucih da postim danasnji post u ime Allaha dž.s.)

Dova pred iftar:

“Allahumme inni leke sumtu ve bike amentu ve alejke tevekkeltu ve ala rizkike ef tartu.” (Allahu moj tebi postih,u tebe vjerujem, u tebe se uzdam i iz tvoga se obilja iftarim.)