JP za uređivanje građevinskog zemljišta prekršilo prava “Novi Pazar put”

0
463
blank
Foto: Novi Pazar put

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naložila je Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar da isplati 157.500 dinara kompaniji “Novi Pazar put” zbog kršenja tenderskih prava.

Naime, to javno preduzeće je početkom februara odlučilo da ugovor za nabavku kamenog materijala, na tenderu na kojem je učestvovao i “Novi Pazar put”, dodeli firmi “Ukras” jer je dostavila povoljniju ponudu.

Međutim, “Novi Pazar put” je uložio žalbu Komisiji smatrajući da je JP za uređivanje građevinskog zemljišta prekršilo nekoliko članova Zakona o javnim nabavkama i da je trebalo da odbije ponudu konkurenta jer, kako su naveli, nije dostavio dokaze da ispunjava uslove za učestvovanje na tenderu, piše Radiostoplus.com .

Takođe, oni su smatrali i da je to javno preduzeće prekršilo Zakon tako što je odbilo njihovu ponudu jer je “druga po uspješnosti” što, kako su istakli, Zakon ne poznaje kao razlog za odbijanje.

Prilikom ocjenjivanja žalbe, Komisija je utvrdila da je Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta tek nakon odluke o dodjeli ugovora zatražilo od “Ukrasa” da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za učestvovanje na tenderu, što su oni i učinili, a čime je prekršen član 119. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je ocijenila osnovanim i navode iz žalbe o odbijanju ponude, ocjenjujući da naručilac nije postupio pravilno time što je naveo da se “ona odbija jer je druga po uspješnosti”.

Zbog toga je Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta naloženo da “na ime takse za podnijeti zahtjev za zaštitu prava” isplati 120.000 dinara, a “na ime angažovanja advokata za slanje zahteva” još 37.500 dinara.

Iako je Komisija utvrdila nepravilnosti u sprovođenju tendera, posao nabavke kamenog materijala dodijeljen je kompaniji “Ukras” čija je ponuda iznosila 13,9 miliona dinara.

“Novi Pazar – put” je na tenderu ponudio cijenu od 16,7 miliona dinara.

Izvor: Radiostoplus.com