Kada su Bošnjaci bili većina u Užicama, Kninu, Vrgorcu, Iloku, Sremskoj Mitrovici, Budvi…

Etničko jezgro današnjih Bošnjaka nastaje islamskom akulturacijom dijela Južnih Slavena u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a u manjoj mjeri i asimilacijom pojedinaca, pripadnika drugih naroda. Burni historijski događaji izvršili su presudan utjecaj na biološku reprodukciju, demografsku ekspanziju i kontrakciju, prostorna pomjeranja i teritorijalni razmještaj ove populacije. Za nju su ti događaji … Nastavi čitati Kada su Bošnjaci bili većina u Užicama, Kninu, Vrgorcu, Iloku, Sremskoj Mitrovici, Budvi…