Kafa je korisna za ljude koji imaju hroničnu bolest bubrega

0
1250
blank

Konzumiranje kafe može smanjiti rizik od smrti kod ljudi s hroničnom bolešću bubrega, nagovještava novo istraživanje.

U poređenju s osobama koje su konzumirale manju količinu kofeina, pacijenti koji su unosili više kofeina su zabilježili smanjenje rizika od smrti za gotovo 25 posto. Istraživanje je trajalo 60 mjeseci, a iskorišteni su podaci 4.863 osobe.

Mogući zaštitni efekt kofeina može biti povezan s efektima na vaskularnom nivou jer je kofein poznat po tome što potiče oslobađanje supstanci kao što je azot oksid koji poboljšava vaskularnu funkciju, tvrde naučnici.

“Naše istraživanje je pokazalo da postoji zaštitni efekt kofeina kod pacijenata s hroničnom bolešću bubrega. Smanjenje smrtnosti je zabilježeno čak i nakon uzimanja u obzir drugih važnih faktora kao što su starosna dob, spol, rasa, pušenje cigareta, ishrane i druge bolesti. Rezultati pokazuju da savjetovanje pacijenata da unosi više kofeina može smanjiti rizik od smrti. Ovo bi predstavljalo jednostavan, jeftin i klinički korisnu opciju”, izjavio je vodeći autor istraživanja Miguel Bigotte Viera.

Ipak, opservacijska studija može biti samo nagovještaj da kofein ima navedeni zaštitni efekt.