U međunarodnim odnosima postoji samo jedan trajni segment – interesi

0
513
blank

Većina ljudi bukvalno shvata politička događanja i političke odnose, naročito međunarodne. U međunarodnoj politici nema niti ljubavi, niti principijelnosti. Postoje samo politički interesi.

Piše: Esad Rahić

Srpski narod ima bezgraničnu ljubav i povjerenje prema Rusiji, a ta ista Rusija ih je nekoliko puta izdala i ostavila na cjedilu.

Bošnjački narod slična osjećanja ima prema Republici Turskoj, a više puta, vodeći se vlastitim državnim interesima, Osmansko carstvo je povuklo poteze sa katastrofalnim posljedicama po bošnjački narod.

Najveći krivac za današnje preteško i neizvjesno stanje Bošnjaka je upravo Osmansko carstvo.

Samo su dva naroda prije Bošnjaka na Balkanu pokrenula proces obnavljanja svoje državnosti. To su Srbi koji su podigli dva ustanka 1804. i 1815. godine, i Grci koji su podigli ustanak 1821. godine.

Husein-kapetan Gradaščević je neshvaćeni genije. Prvo ga nije shvatio dovoljno ozbiljno njegov vlastiti narod, čiji dio ga je čak u odlučnoj bici u blizini Sarajeva izdao (za mene su Smail-aga Ćengić i Ali-paša Rizvanbegović bošnjački Vukovi Brankovići), a još manje Osmanlije.

On je shvatio da je došlo vrijeme da se obnavlja vlastita državnost, jer to uveliko čine Srbi, Crnogorci i Grci, ali značajan dio njegovog naroda i Sultan i Visoka Porta to nisu shvatili. Čak su srušili i njega i njegovu državotvornu ideju.

Mi smo historijsku šansu za obnavljanje bosanske državnosi propustili još u periodu 1831-1832. godine.
Kasnije smo samo kusali posljedice tog propusta.

Sredinom XIX vijeka Omer(Mihailo)-paša Latas je potpuno uništio taj proces u dogovoru sa Portom, hapseći i ubijajući naviđenije bošnjačke prvake.

Mi moramo shvatiti da međunarodna politika nije emotivna, već čisto interesna kategorija. Ne postoje vječni neprijatelji, niti vječni prijatelji. Ne postoji politika iz ljubavi.

Rusija sve ovo na Balkanu radi čisto iz svojih interesa, a ne zbog vatrene ljubavi prema nekom, ili vatrene mržnje prema nekom.

Sada da joj Zapad da znak da je spreman da joj prizna pripajanje poluotoka Krima, ona bi za uzvrat ostavila na milost i nemolost Zapada njene navodne saveznike sa Balkana.

Mi moramo Zapadu svojom dinamičnom političkom aktivnošću da dokažemo da je interes Zapada da postoji nezavisna, teritorijalno cjelovita država Bosna i Hercegovina.

Ne da stanu na našu stranu zbog humanosti, jer ta kategorija u polituci ne postoji, već zbog njihovog interesa. Ako ih ubjedimo u to i ako je stvarni njihov interes da to učine, oni će to sigurno učiniti. U suprotnom neće ništa ozbiljno preduzeti.

Izvor: Sandzacke.rs