OSUMNJČEN ZA POVREDU SLUŽBENE DUŽNOSTI: Šef rožajske policije pred tužilaštvom

0
479
blank
Foto: Anadolija

Unutrašnja kontrola policije – Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) utvrdila je da je da postoji osnovana sumnja da je načelnik rožajske policije Ernest Redžović počinio teže povrede službene dužnosti u dva odvojena slučaja, piše Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA.

Radi se o slučajevima koje sada ispituje i Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Rožajama.

Naime, dana 21. decembra 2021. godine ispred zgrade Osnovnog suda u centru Rožaja ubijeno je jedno lice iz vatrenog oruzja (Semir Murić).

Prema podacima koje je dobila LUPA, policijsko obezbjeđenje je tog dana vršeno bez plana dok je jedno lice – učesnik tuče, koja je prethodila ubistvu, pobjeglo iz stanice policije i danas se nalazi u bjekstvu.

Iz MUP-a je potvrđeno da je povodom tih događaja pokrenut i okončan postupak unutrašnje kontrole.

“Povodom interesovanja za ishod postupanja Unutrašnje kontrole policije u vezi događaja koji se desio dana 21.12.2021. godine ispred zgrade Osnovnog suda u centru Rožaja, obavještavam Vas da je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije sprovelo postupak unutrašnje kontrole povodom predmetnog događaja i da je, na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u tom postupku, konstatovano da postoji osnovana sumnja da su tri policijska službenika Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, među kojima i načelnik OB Rožaje, u vezi sa sačinjavanjem, davanjem saglasnosti i odobravanjem Plana obezbjeđivanja predmetnog događaja, počinili teže povrede službene dužnosti iz čl.173 st.1 t.4 Zakona o unutrašnjim poslovima (nepreduzimanje mjera za zaštitu bezbjednosti lica, imovine i povjerenih stvari, zbog čega su nastupile teže posljedice).

Uslijed naznačenog, izvještaj o izvršenoj kontroli u ovom slučaju (sa spisima predmeta), upućen je direktoru Uprave policije na dalje postupanje – preduzimanje zakonom utvrđenih mjera u cilju pokretanja postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika, zbog načina postupanja u predmetnom slučaju”, navodi se u odgovoru MUP-a, na čijem čelu je ministar Filip Adžić.

Dodaju da osim prethodno navedenog, a “imajući u vidu činjenično stanje utvrđeno u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole povodom predmetnog slučaja, izvještaj o izvršenoj kontroli (sa spisima predmeta) upućen je i Osnovnom državnom tužilaštvu Rožaje, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje da li u radnjama i postupanju ovih policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Rožaje u predmetnom slučaju ima elemenata krivičnog djela nesavjestan rad u službi ili drugog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”.

Protiv Ernesta Redžovića i još nekoliko službenika rožajske policije podnijete su krivične prijave i zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a vezano za slučaj nestanka automobila Izeta Mujevica, a koje je prethodno policija privremeno oduzela radi provjera.

“U vezi sa pitanjem da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Unutrašnja kontrola policije upoznata da su protiv Ernesta Redžovića i još nekoliko službenika rožajske policije podnijete krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a vezano za slučaj nestanka vozila vlasnika Izeta Mujevića, a koje je prethodno privremeno oduzeto radi provjera, obavještavamo Vas da je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije, na osnovu obraćanja građanina Mujević Izeta, sprovelo postupak unutrašnje kontrole povodom predmetnog slučaja.

Na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole povodom predmetnog slučaja, konstatovano je da su policijski službenici OB Rožaje koji su preduzimali službene mjere i radnje u vezi sa oduzimanjem vozila, vršenjem provjera i čuvanjem vozila, postupali suprotno obavezama propisanim u čl. 88 i 89 st.3 Zakona o unutrašnjim poslovima i u članovima 3, 4 i 7 Pravilnika o oduzimanju, čuvanju i postupanju sa predmetima koje policijski službenik privremeno oduzima, ali je konstatovano i da je, zbog činjenice da su navedene nepravilnosti i propusti u radu počinjeni u 2016. godini, u predmetnom slučaju nastupila apsolutna zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka.

I pored navedenog, sagledavajući ukupnost činjenica i okolnosti utvrđenih u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole povodom predmetnog slučaja, izvještaj o izvršenim provjerama, sa spisima sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole, dostavljen je Osnovnom državnom tužilaštvu Rožaje na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje da li u radnjama i postupanju četiri policijska službenika za koje je u postupku kontrole utvrđeno da su preduzimali službene radnje u vezi sa predmetnim slučajem (među kojima i načelnika OB Rožaje), postoje elementi krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, saopšteno je iz MUP-a.

Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA pozvala je direktora Uprave policije Zorana Brđanina da reaguje.

“S obzirom da je Unutrašnja kontrola policije utvrdila da postoji osnovana sumnja da je Ernest Redžović počinio teže povrede službene dužnosti, obaveza direktora Uprave policije Zorana Brđanina je da reaguje i da istog smijeni sa čela rožajske policije, odnosno sa mjesta odlučivanja, dok se ne okončaju krivični postupci koji su protiv njega pokrenuti u Osnovnom državnom tužilaštvu”, saopšteno je iz organizacije LUPA.

Dodali su da posebno treba ispitati i slučaj zaplijene 120,7 kilograma marihuane kod sela Kajevići u junu prošle godine – kako se tih 120,7 kilograma marihuane pretvorilo u 10 kilograma marihuane, dok je ostatak tereta predstavljen kao djetelina u rožajskoj policiji.

“Potvrđeno je da je i zbog tog slučaja pokrenut postupak unutrašnje kontrole, koji bi uskoro trebao da bude okončan”, poručili su iz organizacije LUPA.

Izvor: RTCG