Hrvatska / Usvojeni grb i zastava bošnjačke nacionalne manjine

0
1683
blank

Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj su donijeli Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske osigurano je ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, a kojim se, između ostalog, jamči i slobodna upotreba svojih znamenja i simbola.

Grb bošnjačke nacionalne manjine je povijesni grb u obliku štita plave boje, podijeljen na dva polja dijagonalnom gredom bijele boje sa po tri ljiljana zlatnožute boje u svakom polju.
Zastava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj je bijele boje pravougaonog oblika s grbom bošnjačke nacionalne manjine u sredini.

U svečanim prilikama zastava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj podiže se i spušta, ističe i skida odnosno prenosi uz uobičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i drugo).

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. januara 2018. godine jednoglasno je dao suglasnost na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Usvajanjem navedene Odluke bošnjačka nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, uz službenu upotrebu znamenja i simbola Republike Hrvatske, može isticati prihvaćen grb i zastavu sukladno propisima službene upotrebe i načina korištenja zastave i simbola nacionalnih manjina.