Naser Keljmendi u Prištini osuđen zbog trgovine drogom

0
161
blank
Foto: Driton Paçarada/Koha/Arhiv

Osnovni sud u Prištini objavio je osuđujuću presudu Naseru Keljmendiju za trgovinu narkoticima i oslobađajuću presudu za ubistvo Ramiza Delalića

Presudu optuženom Naseru Keljmendiju objavila je predsjednica suda Suzana Čerkini, a u kaznu će, prema presudi, biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

“U kaznu će mu se uračunati vreme provedeno u pritvoru od 13. maja 2013. do 27. juna 2017, kao i od 1. februara 2018. do 24. jula 2018.”, rečeno je tokom izricanja presude.

Presuda je izrečena u odsustvu optuženika.

Prema riječima sudije Čerkini, prilikom donošenja ove presude sud je cijenio olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Kao otežavajuću okolnost sud je uzeo umješanost većeg broja osoba, sofisticirane metode sakrivanja opojnih droga, dok je kao olakšavajuću okolnost uzeo vrijeme koje je proteklo od izvršenja krivičnog djela, od koga nije donijeta pravosnažna odluka.

U skladu sa zakonskim odredbama KPRK, optuženi Keljmendi je dužan da plati iznos od 300 eura za sudsku taksu i 100 eura za fond za obeštećenje žrtava zločina.

Osnovni sud u Prištini je 2018. godine proglasio je Keljmendija krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika s namjerom njihovog rasturanja i osudio ga na šest godina zatvora.

U ostalim tačkama optužnice, koje su uključivale optužbe za organizirani kriminal i ubistvo Ramiza Delalića, državljanina BiH, Keljmendi je proglašen nevinim.

No, iste je godine Apelacijski sud vratio na ponovno suđenje tačku za koju je Keljmendi proglašen krivim.

Keljmendi je rođen u Peći, Kosovo, a državljanin je Bosne i Hercegovine. Prvi put ga je 2013. godine uhapsila Kosovska policija na temelju međunarodne potjernice koju su izdale vlasti BiH.

Godine 2012. Ministarstvo financija SAD-a identificiralo je Keljmendija kao trgovca narkoticima, piše Koha.