Naseru Oriću ukinuta oslobađajuća presuda

0
718
blank

Apelaciono odjeljenje Suda BiH ukinulo je oslobađajuću presudu u predmetu protiv Nasera Orića, komandanta odbrane Srebrenice, i njegovog saborca Sabahudina Muhića, potvrila je za Faktor.ba Orićeva advokatica Lejla Čović.

“Dobili smo odluku u kojoj se navodi da je oslobađajuća presuda ukinuta zbog bitnih povreda krivičnog postupka”, kazala je Čović.

U oktobru prošle godine Sud BiH je oslobodio Orića i Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti.

Tužilac Miroslav Janjić od Apelacionog vijeća je zatražio da prvostepenu presudu ukine i predmet vrati na ponovno suđenje, zbog, kako je naveo, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

On je u žalbi, između ostalog, naveo da je prvostepena presuda “nerazumljiva i protivrječna samoj sebi, jer se razlikuje usmena objava presude od njenog pisanog otpravka”, piše Faktor.ba.

S druge strane, odbrane Orića i Muhića, koje zastupaju advokatice Lejla Čović i Sabina Mehić, tražile su da se žalba Tužilaštva u cijelosti odbije i potvrdi oslobađajuća presuda.

One su tada kazale kako presuda mora biti identična u usmenoj objavi i pismenom otpravku, ali da se to odnosi na izreku presude, a ne na njeno obrazloženje.

“Nesporno je da je izreka potpuno identična pismenom otpravku i navodi Tužilaštva su apsolutno neosnovani”, kazala je tada advokatica Čović.