CURIĆKA KAO KOŠTUNICA: Neobavještena, isprave na bosanskom jeziku i latiničnom pismu godinama se već izdaju

0
1017
blank

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je jučer dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije sa zahtjevom da hitno ispune zakonske obaveze i omoguće Bošnjacima u Republici Srbiji izdavanje javnih isprava na svom maternjem bosanskom jeziku i latiničnom pismu.

“U informacionom sistemu koji koriste u policijskim upravama Ministarstva unutrašnjih poslova za unos podataka, pri formiranju i podnošenju zahtjeva za izradu ličnih dokumenata nije data mogućnost izbora bosanskog jezika i latiničnog pisma. Pored toga, u ponudi jezika za izdavanje ličnih dokumenata ne postoji mogućnost izbora bosanski jezik i latinično pismo. Sve ovo predstavlja grubo kršenje Ustava i zakona i tešku diskriminaciju prema Bošnjacima u Republici Srbiji“, navodi se u dopisu koji je potpisala predsjednica BNV Jasmina Curić.

Međutim, ovdje radi o skandaloznoj neinformisanosti predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća koja očigledno nije obaviještena da više od jedne decenije postoji zakonska mogućnost izdavanja javnih isprava pripdnicima bošnjačkog naroda na maternjem bosanskom jeziku i latinčnom pismu, koju su mnogi već iskoristili.

Ono što neobaviještena predsjednica BNV i njeni saradnici nisu percipirali jeste činjenica da se to pravo ostvaruje na izričiti zahtjev stranke. Umjesto da Bošnjacima i Bošnjakinjama objasne zakonska prava i procedure za izdavanje javnih isprava, iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća ponovo nepotrebno politizuju cijelu stvar s ciljem prikupljanja jeftinih političkih poena.

Podsjećamo da se u skladu sa članom 9. Zakona o ličnoj karti i Pravilnikom o ličnoj karti obrazac lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku, kao i na jeziku i pismu nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, a po zahtjevu stranke, ukoliko je službena upotreba jezika nacionalne manjine utvrđena statutom opštine na kojoj stranka podnosi zahtjev za izdavanje lične karte.

Istom odredbom propisano da se u obrazac lične karte podaci o prezimenu i imenu pripadnika nacionalnih manjina upisuju u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih, a paralelno i po srpskom pravopisu i pismu, dok se ostali podaci u obrazac lične karte upisuju na srpskom jeziku, ćiriličnom pismu i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

Da se uslijed tehničke nemogućnosti paralelnog upisa podataka o imaocu lične karte, uslijed nedostatka prostora na obrascu lične karte, na zahtev stranke, ukoliko je jezik pripadnika nacionalne manjine podnosioca zahteva za izdavanje biometrijske lične karte utvrđen statutom opštine na kojoj se zahtjev podnosi, u obrazac lične karte podaci o prezimenu i imenu imaoca lične karte pripadnika nacionalne manjine upisuju u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih, dok se ostali podaci upisuju na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.

Da se na teritoriji opštine gdje je statutom opštine utvrđena službena upotreba bosanskog jezika, na zahtjev pripadnika nacionalne manjine može se izdati trojezični obrazac biometrijske lične karte, na kome su labele ispisane srpskim, engleskim i bosanskim jezikom, pri čemu se podaci o prezimenu i imenu imaoca lične karte upisuju na bosanskom jeziku i pismu, na način kako su ispisani u izvodu iz matične knjige rođenih podnosioca zahteva, dok se ostali podaci u trojezičan obrazac lične karte upisuju samo na srpskom jeziku i pismu.

Zakon o putnim ispravama („Sl. glasnik RS”, br. 90/07 i dr.) propisuje da se obrasci putnih isprava i viza štampaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjavaju na srpskom jeziku, latiničnim pismom, kao i da se u obrasce putnih isprava podaci o ličnom imenu imaoca upisuju u izvornom obliku, onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih.

Da bi podaci o ličnom imenu bili unijeti u putnu ispravu na jeziku i pismu nacionalne manjine, potrebno da stranka prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedenog dokumenta, istakne zahtjev da joj se ime i prezime upiše na jeziku nacionalne manjine i priloži izvod iz matične knjige rođenih u koji je ime i prezime upisano na jeziku nacionalne manjine.

Izvor: Sandzacke.rs