Hodžić jedini kandidat za predsjednika Osnovnog suda

0
461
blank
Screenshot

Vršilac funkcije predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru Edin Hodžić jedini se prijavio na konkurs Visokog savjeta sudstva (VSS) za izbor predsjednika tog suda, saznaje radio Sto plus.

On će 12. jula pred Visokim savjetom sudstva predstaviti plan i program rada Osnovnog suda u Novom Pazaru.

Hodžić je na čelu ovog suda od sredine aprila, a nakon što je prethodna predsjednica Ana Pejčinović izabrana za sudiju Višeg suda u ovom gradu.

On je od 2008. godine u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, u kojem je obavio pripravnički i saradnički staž. Pravosudni ispit položio je 2011. godine, a prvi put za sudiju tog suda izabran je u aprilu 2015. godine.

Do 2019. godine sudio je u građanskopravnim sporovima, od 1. januara te godine je postupao u krivičnim predmetima, a ubrzo nakon toga postavljen je za predsjednika krivičnog odjeljenja.

Obavljao je i poslove portparola Osnovnog suda, a odlučivao je i o prigovorima stranaka za povredu prava na suđenje u razumnom roku.

Osnovni sud u Novom Pazaru ima 19 sudija.

Izvor: Radiostoplus.com