Novi Pazar / Raspisan konkurs za direktora “Vodovoda i kanalizacije”

0
718
blank

Skupština Novog Pazara raspisala je konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” i on je objavljen u Službenom glasniku Srbije i na sajtu lokalne samouprave.

Konkurs je raspisan zbog toga što sadašnjem direktoru Hanefiji Brničaninu ističe četvorogodišnji mandat.

Među uslovima koje kandidati za tu poziciju moraju ispunjavati su visoko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine, minimum pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje, a tri godine iskustva na poslovima u vezi sa poslovima javnog preduzeća.

Također, budući direktor “Vodovoda i kanalizacije” treba da poznaje korporativno upravljanje, organizovanje rada i vođenje poslova, a ne sme biti član političke partije.

Ocjenjivanje biografija, stručne osposobljenosti, znanja i vještina prijavljenih kandidata vršiće specijalizovana Komisija za izbor direktora javnih preduzeća.

Predsjednik Komisije je Mirzet Fehratović, profesor fizičkog vaspitanja, a članovi su i pravnici Ivana Tomović, Suad Ramičević i Edin Gudžević, kao i inženjer građevine Asim Prenča.

Konkurs traje 30 dana, a svi zainteresovani mogu dokumentaciju predati na pisarnici Gradske uprave ili proslediti poštom.