Osnovni sud u Novom Pazaru: Za dvije godine riješeno preko 22.000 predmeta, neki stariji i od 20 godina!

0
765
blank

Osnovni sud u Novom Pazaru je 2016. i 2017. godine rešio 22.282 predmeta, po čemu je među najboljima u Srbiji, a imao je i visoku ocjenu kvaliteta rada, izjavio je danas portparol tog suda Edin Hodžić.

On je u izjavi radiju Sto plus rekao da je novopazarski Osnovni sud na početku 2016. godine imao 32.113 neriješenih predmeta, od kojih su pojedini bili stari i po 20 godina.

“Tu brojku smo na kraju godine smanjili na 12.344, pa smo po broju riješenih predmeta te godine bili među tri najuspješnija suda u Srbiji. Taj trend je nastavljen i u prošloj godini, pa smo broj neriješenih predmeta smanjili na 9.831”, kazao je Hodžić.

Analiza riješenih predmeta pokazala je i da je Osnovni sud postigao visoku ocjenu kvaliteta rada – 98,78 u 2016, odnosno 97,53 u prošloj godini.

“To znači da je u 2016. godini samo 1,22 odsto naših odluka ukinuto, a u 2017. tek 2,47 odsto”, rekao je Hodžić.

Osnovni sud koji pokriva Novi Pazar i Tutin, sa oko 140.000 stanovnika, radi sa oko 80 odsto popunjenih kadrovskih kapaciteta.

“Sistematizacijom je predvidjeno da imamo 23 sudija i ukupno oko 90 radnika, a mi trenutno imamo 19 postupajućih sudija, odnosno 60 stalno zaposlenih radnika, plus 15 na određeno vreme”, kazao je Hadžić.

Po njegovim riječima, Osnovni sud u Novom Pazaru opterećen je sarim finansijskim obavezama, zbog čega je morao da plaća višemilionske iznose.

“U jednom predmetu smo morali da platimo 36 miliona dinara zbog nezakonitog rada suda tokom 1990-tih godina, a u drugom više od 25 miliona dinara na ime troškova krivičnog postupka za veći broj lica jer je optužnica protiv njih odbijena zbog zastarelosti”, izjavio je Hodžić.

Dodao je da je rad novopazarskog Osnovnog suda transparentan i da su sve sudije i predsjednik suda na raspolaganju građanima i medijima svakog četvrtka od 14 do 15 časova.