Transparentnost: Sumnjiv tender u Tutinu

0
1062
blank

Organizacija Transparentnost Srbija zatražila je od Uprave za javne nabavke da izvrši nadzor i utvrdi da li je bilo kršenja zakona prilikom tendera JKSP “Gradac” iz Tutina za uslugu obezbjeđivanja prihvatilišta za smještaj pasa lutalica.

Transparentnost je prilikom analize ove javne nabavke uočila “određene nejasnoće” i “sporne situacije” poput one da se samo u naslovu i još jednoj rečenici opisuje obezbjeđivanje prihvatilišta za smeštaj pasa, a da se ni na koji način od ponuđača ne zahtjeva da dostavi podatke o smještaju, kapacitetima ili da naručilac izvrši uvid u smještaj.

Umjesto toga, navedeni su uslovi da ponuđač mora imati dva vozila i prikolice za odvoženje pasa, pušku za uspavljivanje i pet radnika pa se može zaključiti da je predmet javne nabavke hvatanje, a ne smještaj tih životinja.

“Ako je predmet zbrinjavanje i smještaj, kao što je opisano, nije logično da je posao izvršioca zapravo samo hvatanje pasa. Na ovaj način zaključujemo da je tehnička specifikacija postavljena nepravilno te dovodi do ozbiljnih nejasnoća”, saopštila je Transparentnost.

Na ovaj tender JKSP “Gradac” javila se samo kompanija “Avenija MB” koja je dostavila ponudu od 4,5 miliona dinara, samo 100.000 dinara ili 2,2 odsto manje od procijenjene vrijednosti nabavke.

“S obzirom na to da je zahtjev naručioca određen prema jediničnoj cijeni usluge po jednom psu, a u konkursnoj dokumentaciji nismo uočili da je procjenjena vrijednost objavljena, nije vidljivo na koji način je ponuđač znao koja je procijenjena vrijednost javne nabavke”, navodi se u saopštenju.

Ova organizacija ocjenjuje i da je “Avenija MB” takvu ponudu “veoma teško” mogla da dostavi bez osnovnih informacija o broju pasa koje treba zbrinuti ili o ukupnoj procijenjenoj vrijednosti.

JKSP “Gradac” je ugovor sa “Avenijom MB” potpisalo još u maju 2017. godine čime je posao hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica u prošloj, ovoj i sljedećoj godini poverilo toj kompaniji.

Kako navodi radiostoplus.com, pojedina udruženja za zaštitu životinja optužila su “Aveniju MB” za okrutno postupanje prema psima lutalicama.