Srpska pravoslavna crkva mijenja ime?

0
1030

Srpska pravoslavna crkva u maju će dobiti novi naziv “Srpska pravoslavna crkva – Pećka patrijaršija”, a promjena u nazivu objašnjava se željom da se ojača veza sa njenim historijskim sjedištem u Pećkoj patrijaršiji, ali i sa Kosovom.

Također će i procedura izbora patrijarha biti pojednostavljena, a crkveni poglavar biraće se tajnim glasanjem, uz obaveznu dvotrećinsku većinu.

Dosadašnja praksa “apostolskog žreba”, nasumičnog izbora jedne od tri koverte sa imenima kandidata, napuštena je. To znači da će se patrijarh ubuduće birati na tzv. Izbornom saboru, jednoglasno ili uz obaveznu dvotrećinsku većinu glasova članova ovog tijela.

Ukoliko nijedan kandidat ne obezijbedi ovakvu podršku, glasanje će se ponavljati najviše sedam puta dok jedan od kandidata ne dobije onoliko glasova koliko je propisano ustavom.

Ako se to ne dogodi ni nakon sedmog glasanja, krug će se suziti na dva kandidata sa najvećim brojem glasova. U tom slučaju patrijarh će biti onaj koji bude imao više od polovine glasova.

blank
Foto: MarkoTodorović

Uobličeni tekst novog ustava postaće prvi cjeloviti Srpske crkve još od 1931. godine.

“Postojeći ustav u mnogim svojim dijelovima je zastareo i gotovo neprimjenljiv. Posljednja njegova veća revizija urađena je 1947. godine u vrijeme patrijarha Gavrila. Od tad do danas usvojen je niz saborskih odluka sa ustavnom snagom, koje nikada nisu u potpunosti uvrštene u jedinstveni crkveni ustav.

Zato je sa vremenom postao nesistematičan, teško čitljiv i primjenljiv”, rekao je sagovornik iz Patrijaršije.

Usvajanje novog ustava najvjerovatnije će se naći na dnevnom redu predstojećeg zasjedanja koje će biti održano u maju.