U Srbiji nova obavezna vakcina protiv opasne bakterije

0
784
blank

Obavezna vakcina protiv pneumonija počeće da se daje djeci u domovima zdravlja od ponedjeljka, 2. aprila.

Nakon što je nekoliko puta odlagan početak imunizacije, za dvije nedjelje ova vakcina postaće obavezno za svu djecu koja su rođena u 2018. godini.

Ko će dobijati vakcinu

Ova vakcina će se davati djeci od navršenog drugog mjeseca života. Primaju se tri doze sa razmakom od 4 do 8 nedjelja, a revakcinacija je u drugoj godini života. Davaće se paralelno s drugim vakcinama, zbog čega se kalendar vakcinacije neće remetiti.

Kako su ranije objasnili epidemiolozi, pored direktne koristi u sprečavanju teških infekcija koje prouzrokuje pneumokok, ova vakcina će indirektno štiti i starije koji su u neposrednom kontaktu sa djecom, jer ova infekcija može biti kobna i za starije osobe.

Kako će se vakcina davati

U zavisnosti od starosti djeteta ova vakcina se prima u različitim dozama. Kada se daje sa dva mjeseca, vakcina se prima u tri doze u prvih šest mjeseci, sa najmanjim razmakom od mjesec dana, a zatim se nakon godinu dana daje revakcinacija.

Ukoliko dijete primi vakcinu prvi put poslije šestog mjeseca, onda se daje u dvije doze dok ne napuni godinu dana, sa najmanjim razmakom od dva mjeseca između doza, a treća se daje između prve i druge godine života. Ako se prvi put dijete vakciniše između druge i pete godine onda se daje u jednoj dozi.

Inače, u Srbiji je još u oktobru prošle godine trebalo da bude uvedenaova vakcina. Novac je bio glavni uzrok za odlaganje prelaska ove vakcine iz preporučenih u obavezne, iako je nesporno da je medicinski opravdano da je primi što više djece.

Na to su posljednjih pet-šest godina neprestano ukazivali članovi Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, infektolozi i epidemiolozi, naglašavajući da je ona u svetu obavezna gotovo čitavu deceniju.