Ko je u Novom Pazaru stvorio nedodirljivu ljekarsku kastu, odrođenu od sopstvenog naroda?

0
307
Foto: Irfan Ličina/Nova.rs

Piše: Aladin Paučinac

S vremena na vrijeme, pojavi se neko ko me napadne zbog Meha. Napad je tipa ko sam ja da pričam bilo šta negativno za Meha. Meho je pomogao tolikim ljudima, a kome sam ja pomogao? Takva razmišljanja nisu rijetka i ona su jedan od razloga zašto smo ovoliko pukli.

Naime, svako pomaže onoliko koliko može, koliko hoće i koliko ume. Ja sam običan štampar i piljar kako to moji protivnici vole da kažu. Sa druge strane Meho je ljekar, dr. mr. pr., bivši gradonačelnik, bivši načelnik Dječijeg odjeljenja, bivši sekretar ministarstva, sadašnji v.d. direktor OB Novi Pazar i uspješni privatnik koji je kod sebe privatno otvorio polikliniku koja između ostalog izdaje i ljekarska uvjerenja.

Njegova moć je daleko veća od moje. Samim time može više da pomogne ili da odmogne narodu. On u vezi sa tim može izbjeći odgovornost pred našim korumpiranim pravosuđem, ali ne može izbjeći sud javnosti i Božji sud. Božji sud je svakako spor, ali je konačan. A sud javnosti mu je već izrekao presudu.

Nego da se vratim na temu. Ti koji ga hvale, a mene napadaju su savršeni primjeri onoga šta ne valja u našem narodu. Naime, to su uglavnom ljudi kojima je Meho nešto valjao ili im je pazarski rečeno “učineo”. Pa je time postao “učinilac”. Prvo to je krajnje sebično i potpada pod matricu ja svoje da nameljem, a za druge me zabole. Znači oni su preko Meha svoje namljeli, a za druge ih je briga koliko za lanjski snijeg.

A kom je to Meho bilo šta učineo, a da to nije bilo sračunato i iz lične koristi? Pa, taj Meho je obavljao i obavlja niz odgovornih funkcija u našem zdravstvenom sistemu. Samim time je jedan od kreatora politike u tom zdravstvu i jedan od najodgovornijih zašto je u našem gradu besplatno, kvalitetno i svima dostupno javno zdravstvo mrtvo slovo na papiru.

Javna je tajna da za bilo šta ozbiljnije od obične prehlade bez para te niko ne vidi u našem zdravstvu. Pa ko je za to odgovoran? Ja koji nikad nisam radio u zdravstvu ili on? Ko je odgovoran za stvaranje nedodirljive ljekarske kaste koja je odrođena od sopstvenog naroda?

A kako je to on činio ljudima. Tako što bi za one za koje mu SDP javi da im pomogne završavao ekstra tretman kako u OB Novi Pazar, tako i van nje. Ti ljudi onda nisu morali da traže veze i da plaćaju reket kao što to inače moraju oni kojima SDP neće da učini. Usput su dobijali i najbolji medicinski tretman dostupan u ovoj zemlji.

I onda po toj logici sam ja đubre i nečovjek što napadam čovjeka koji je njima, šačici odabranih ljudi, učineo, dok se prema nama ostalima ponio kao da ne postojimo.

Čovjek treba da je zahvalan na dobru koje mu se učini, ali ne treba da gubi iz vida i širi društveni kontekst. A to je da naše zdravstvo ne funkcioniše za narod već za odabranu manjinu. Ostali ako nemaju da plate imaju zdravstvenu zaštitu i negu kao što su to imali ljudi u kamenom dobu.

Izvor: Sandzacke.rs