Šta svaki Bošnjak mora da zna

0
1022
blank

Piše: Esad Rahić

– Da je Bosna najstarija južnoslavenska država, nastala krajem VIII vijeka, nakon raspada Avarskog kaganata, koje se dijelio na banovine i župe. Najveći dio Balkana je sve do 798. godine bio pod vlašću avarskog kagana. Franačka država je pomenute godine nanijela katastrofalan poraz Avarskoj vojsci, nakon čega je njihova država prestala da postoji. Nakon toga periferne avarske banovine i župe su se osamostalile i postale posebne države. Bosna je postala krajem VIII vijeka samostalna država čiji je vladar nosio avarsku titulu ban.

– Avari su narod turskog porijekla. Bili su značajan faktor u Evropi dva i po vijeka. Nisu primili kršćanstvo, već su do svoje propasti njegovali svoju pagansku vjeru.

– Titule ban i župan su avarskog (turskog) porijekla. Hrvatski i bosanski vladari su nosili titulu ban, a srpski veliki župan.

– Ne samo da su titule južnoslavenskih vladara avarskog (turskog) porijekla, već i dinastije. Avarski upravitelji banovina i županija, kad je propao Avarski kaganat, svoje oblasti su pretvorili neko prije, neko kasnije u države. Dakle u krvi južnoslavenskih vladara i dinastija teče avarska,  odnosno turska krv. Da budem još jasniji u krvi i bosanske, srpske i hrvatske dinastije teče avarska (turska) krv.

– Bošnjaci i Srbi su jedina dva naroda koja su kontinuirano skoro do kraja srednjeg vijeka imali svoju državu. Ostali južnoslavenski narodi se time ne mogu pohvaliti. Čak je bosanska država stvorena prije srpske i nestala je nekoliko decenija nakon srpske države, odnosno duže je trajala.

– Bosanska srednjovjekovna država je prva stvorena od svih južnoslavenskih država i zadnja prestala da postoji od svih južnoslavenskih država.

– Posljednji vladar srpske Despotovine je bio Bošnjak, bosanski princ Stjepan Tomašević

– Nakon osvajanja Balkanskog poluotoka od strane Turaka Osmanlija, Bosna je bila jedina zemlja koja je očuvala svoje ime i to najprije kao Bosanski sandžak, a potom kao Bosanski pašaluk. Osvojena srpska Despotovina je nazvana Smederevski sandžak, a i sve druge zemlje nose ime po nekom gradu a ne po zemlji.

I pored svega navedenog pripadnici nekih naroda negiraju bošnjačku naciju i bosansku državu. Sramota, ako oni uopće znaju šta je to sramota.

Izvor: Sandzacke.rs