SALNAMA KOSOVSKOG VILAJETA IZ 1896. GODINE: “Narodni jezik cijelog Sandžaka je bosanski jezik”

0
1268
blank

Da bosanski jezik nije nastao tek devedesetih godina 20. stoljeća, kako nam kažu oni što pokušavaju da negiraju sve što je bošnjačko, govori niz historijskih činjenica.

Piše: Esad Rahić

Od 2. februara 1877. godine do 1912. godine Novopazarski sandžak je bio dio Kosovskog vilajeta, nakon što je izdvojen iz Bosanskog vilajeta, čiji je sastavni dio bio 414 godina.

U sedmom izdanju Salname (godišnjeg izvještaja) Kosovskog vilâjeta iz 1896. koji je iste godine štampan u Vilajetskoj štampariji u Skoplju, u dijelu koji se odnosi na Novopazarski sandžak, kojeg su u tom periodu sačinjavali Novi Pazar, Sjenica, Bijelo Polje, Nova Varoš, i Kolašin, na osmanskom/staroturskom jeziku stoji rečenica:

“Umûm livânın lisân-kavmîleri Boşnakçadır” što bi u prijevodu na bosanski jezik značilo “Narodni jezik cijelog Sandžaka je bosanski jezik”.

Za Pljevaljski sandžak, koji je formiran 1881. godine od kaza Pljevlja i Prijepolja sa mudirlukom Priboj, je važila ista činjenica.

Izvor: Sandzacke.rs