Gradska toplana / Ekonomski paradoks: Posluju pozitivno, a dug raste

0
822
blank

Javno komunalno preduzeće “Gradska toplana” ostvarilo je u 2017. godini profit od blizu 270.000 dinara, ali im je i pored toga ukupan dug porastao za još 10 miliona dinara i sada iznosi 325 miliona dinara, saznaje radio Sto plus.

U izvještaju o radu se navodi da je to javno preduzeće u prošloj godini prihodovalo 155,3 miliona dinara, od kojih je 101 milion od naplate usluge grijanja građana i privrede.

U kasu Toplane se slilo i 28,8 miliona donacija iz programa KfW 4, kao i 19,9 miliona subvencija lokalne samouprave namenjenih održavanju tekuće likvidnosti, piše Radiostoplus.com.

Gradska toplana je tokom 2017. godine naplatila 92 odsto fakturisanih potraživanja od građana za grijanje, dok je privreda izmirila u potpunosti sve račune koji su joj stigli u prošloj godini.

Međutim, kada se u obzir uzmu i potraživanja iz ranijih godina procenat naplate grijanja od građana pada na 29, a od privrede na 55 odsto. Ukupna dugovanja građana za grijanje iznose 126,6 miliona dinara, dok kompanije duguju 36 miliona.

Rashodi tog javnog preduzeća u prošloj godini iznosili su 155 miliona, a najviše novca (61 milion) potrošeno je na kupovinu i transport energenata, dok je za zarade 34 radnika isplaćeno 26 miliona dinara.

Ukupan dug Gradske toplane na kraju 2017. godine bio je 325,4 miliona dinara što je za 10 miliona više nego na početku prošle godine, a najveći povjerilac su Republičke robne rezerve koje potražuju 173,2 miliona dinara.

Dug prema gradskim robnim rezervama je 76,4 miliona dinara, a raznim dobavljačima nešto preko 31 miliona dinara.

Toliko se duguje i na ime neisplaćenih zarada i doprinosa radnicima, ali se taj dug, kako je navedeno u izvještaju o radu, odnosi na plate koje nisu redovno isplaćivane u periodu od 2010. do 2013. godine.