Ko je Ramiz Dreković?

0
3939
blank
U rodnoj kući Ramiza Drekovića u Vesenićima (Tutin) njegovi roditelji Husein i Hatidža živjeli su sve do 2006. godine

General Ramiz Dreković pušten je na slobodu nakon što je jučer uhapšen u Sarajevu zbog sumnji da je počinio ratni zločin.

Drekovića se tereti da je u proljeće 1995. godine izdao direktnu strogo povjerljivu komandu artiljerijskim jedinicama na širem području općine Konjic, da izvrše neselektivno granatiranje mjesta Kalinovik, naseljenog stanovništvom srpske nacionalnosti.

Dreković je za vrijeme rata u BiH obavljao dužnosti komandanta petog i četvrtog korpusa Armije RBiH.

Rođen je 10. maja 1956. godine u selu Veseniće, opština Tutin.

Nakon završene osnovne škole u Ribarićima, srednju školu, gimnaziju, završava u rodnom gradu Tutinu. Vojnu akademiju KoV, smjer oklopno-mehanizovane jedinice završio je 1980. godine u Banjoj Luci.

Nakon dvije godine provedene u Beogradu, vojničku karijeru u bivšoj JNA započinje službom u Bjelovaru gdje u početku obavlja dužnosti komandira voda.

Poslije je bio komandir čete i zamjenik komandanta oklopno-mehanizovanog bataljona.

Samoincijativno napušta tu vojsku u septembru 1991. godine u činu kapetana prve klase.

Iz Bjelovara se vraća u Bosnu i Hercegovinu, u Bihać gdje se stavlja na raspolaganju Patriotskoj ligi.

Međutim, napušta Patriotsku ligu i prelazi u Centar službi sigurnosti Bihać gdje obavlja poslove inspektora za odbrambene pripreme. Do početka rata radi na organizovanju otpora.

Početkom 1992. godine preuzima dužnost komandanta Opštinskog štaba TO i na toj dužnosti ostaje do kraja avgusta 1992. godine kada postaje komandant novoformirane Unsko-sanske operativne grupe.

Formiranjem 5. korpusa a prema naredbi Štaba vrhovne komande OS Republike BIH od 14. oktobra 1992. godine postavljen je na formacijsko mjesto komandanta 5. korpusa. Prema odluci Predsjedništva RBiH od 14. decembra 1993. godine, unaprijeđen je u čin brigadnog generala.

19. januara 1994. godine na osnovu odluke Predsjedništva RBiH preuzima Četvrti korpus Armije RBiH

Nakon komandovanja 4. korpusom obavlja i poslove načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH.

Poslije rata i formiranjem Vojske FBiH obavlja dužnost zamjenika komandanta Komande obuke i doktrine.

15. aprila 1997. godine, na petu godišnjicu od formiranja Armije RBiH, unaprijeđen je u čin divizijskog generala (general majora).