Predstavljena hrvatska kovanica od 1 eura

0
536
blank
Foto: HNB

Na 15. sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstavljen je prvonagrađeni dizajn nacionalne strane na kovanom novcu od 1 eura.

Članovima Nacionalnog vijeća predstavljen je dizajn nacionalne strane Republike Hrvatske na opticajnom kovanom novcu od 1 eura, koji je odabran kao prvorangirani na otvorenom konkursu za izbor dizajna.

Riječ je ponovljenom konkursu, nakon što je prvonagrađeni autor idejnog rješenja dizajna kovanice od 1 eura povukao svoju aplikaciju nakon prozivki koje su upozorile kako je lik kune na kovanici autor koristio bez dozvole fotografa čiju je fotografiju koristio kao predložak.

Autori izabranog najuspješnijeg likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na opticajnom kovanom novcu od 1 eura za motiv životinje kune sa šahovnicom u pozadini za naličje eurokovanice od 1 eura su Jagor Šunde, David Čemeljić i Fran Zekan.

Autori prvorangiranog likovnog rješenja nagrađeni su sa 70.000 kuna (9.330 eura) za idejno rješenje i 30.000 kuna (4.000 eura) za izvedbeno rješenje. Odabrana su i nagrađena još dva rješenja za dizajn kovanice od 1 eura. Sva idejna rješenja u pozadini imaju šahovnicu, natpis “Hrvatska” i godinu “2023.”.

Hrvatska narodna banka (HNB) zaprimila je 20. aprila 2022. obavijest Vijeća Evropske unije o odobravanju dostavljenog idejnog rješenja.

Tranzicija iz kune u euro bit će službeno započeta s 1. januarom 2023. godine, s tim da će toekom prve dvije sedmice, do 15. januara, vrijediti mogućnost dvostrukog opticaja, odnosno moći će se plaćati kunama i eurom, ali će se povrat novca obavljati u eurima, uz automatsku konverziju prilikom transakcija.

Ministar je istaknuo kako će se tokom tog procesa naglasak staviti na zaštitu potrošača, kako bi se spriječilo neopravdano podizanje cijena od trgovaca.

Cijelu 2023. godinu građani će moći kunsku gotovinu mijenjati za euro u Fini, Hrvatskoj pošti i svim poslovnicama komercijalnih banaka bez naknade. Ograničenje će pri svakoj pojedinačnoj transakciji pritom biti sto kovanica i sto novčanica, a nakon isteka perioda od godinu dana kune će se mijenjati samo u Hrvatskoj narodnoj banci, s tim da će kovanice imati ograničenje zamjene od godinu dana, a novčanice neograničeno.

U Hrvatskoj je u opticaju oko 500 miliona komada novčanica te 1,1 milijardu komada kovanica kune.

Izvor: Anadolija