Procurio sadržaj prijedloga sporazuma između Kosova i Srbije: Beograd će priznati kosovski pasoš?

0
337
blank

U francusko-njemačkom prijedlogu sporazuma između Srbije i Kosova, koji sadrži deset članova, Srbija će priznati kosovski pasoš i neće spriječavati prijem Kosova u međunarodne organizacije.

U članu 1. stoji da će Srbija i Kosovo međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na bazi jednakih prava, saznaje beogradski list “Danas”.

“Obje strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate”, navodi se.

U članu 2. ističe se da će se obje strane rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji UN-a, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

“U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će sve međusobne sporove riješavati samo mirnim sredstvima i uzdržat će se od prijetenje ili upotrebe sile”, piše u 3. članu teksta sporazuma.

U prijedlogu sporazuma u članu 4. stoji da stranke polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

“Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji”, navodi se.

Obje strane će podržati njihove težnje da postanu članice Evropske unije, stoji u članu 5.

U članu 6. se ističe da će strane nastaviti proces dijaloga koji vodi u EU novim zamahom, što će dovesti do pravno obavezujućeg, sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa.

“Obostrano se zalaže za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu sa relevantnim instrumentima Vijeća Evrope i korištenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se obezbijedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu… Stranke će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbijediti visok nivo zaštite srpskog vjerskog i kulturnog nasljeđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima”, stoji u 7. članu.

U članu 8. navodi se da će stranke razmijeniti stalne misije. U članu. 9 navodi se da je obostrano konstatovana posvećenost EU i drugih donatora da kreiraju poseban paket finansijske pomoći za zajedničke ekonomske projekte Srbije i Kosova.

“Strane će uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsjedavati EU, koja će pratiti sprovođenje ovog sporazuma. Obje strane potvrđuju svoje obaveze za sprovođenje svih prethodnih sporazuma”, stoji u posljednjem članu prijedloga sporazuma između Srbije i Kosova.