PREKRŠILI ZAKON? Funkcioneri opštine Tutin zloupotrebili javni resurs u izbornoj kampanji!

0
397
Foto: Facebook

Predsjednik Skupštine opštine Tutin Pajaz Jusufović i načelnik Opštinske uprave Adnan Šehović zloupotrebili su prostorije Mjesnog centra Delimeđe u stranačke svrhe, gdje su organizirali i učestvovali u prikupljanju potpisa za SDA Sandžaka, čime su prekršili odredbe Zakona o sprečavanju korupcije koji javnim funkcionerima zabranjuje korišćenje javnih resursa u izbornoj kampanji.

Šehović i Jusufović su prekršili i odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji propisuju da državni službenici i rukovodioci u javnim preduzećima i javnim ustanovama, funkcioneri u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, moraju da se ponašaju u skladu sa članom 29. ovog zakona, koji se tiče izbornog procesa.

Vlada Srbije prošle godine posebnim zaključkom ukazala je na to da kršenje dužnosti iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije povlači prekršajnu odgovornost. Istovremeno, Vlada je ukazala i da nepoštovanje ovog člana zakona od strane državnih službenika predstavlja težu povredu dužnosti.

Zaključkom je ukazano da funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se podrazumijeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara državnih organa, pokrajinskih i lokalnih institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova.

Foto: Facebook

Odredbama Zakona o sprečavanju korupcije jasno je definisan pojam “javni resurs” pod kojim se podrazumijeva nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine, koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Obzirom da su prostorije Mjesnog centra Delimeđe, u kojima je dana 15. maja organizirano prikupljanje potpisa za listu SDA Sandžaka, u vlasništvu lokalne samouprave Tutina, one predstavljaju javni resurs.

Prema odredbi člana 2. stav 3. Zakona o sprečavanju korupcije “javni funkcioner” je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti.

Foto: Facebook

Pomenuti Zakon nedvosmisleno definiše jasno odvajanje funkcionerske i političke funkcije, a njime je propisan prekršaj za javne funkcionere koji koriste javne resurse u izbornoj kampanji suprotno zakonu.

Za nepoštovanje ove zabrane propisan je posebni prekršaj javnog funkcionera za koji se može izreći novčana kazna od 100.000 do 150.000 dinara.

Sretna okolnost za pomenute opštinske funkcionere koji su se našli u prekršaju moglo bi biti to što se nedavno usvojene, dopune i izmjene Zakona o sprečavanju korupcije primjenjuju od 1. septembra 2020. godine.

Izvor: Sandzacke.rs